Google TranslateX
Please select your prefered language in the list below. You can close this dialog box by clicking the "x" in the upper right corner.

Kommun och politik

 
Tom sessionsalPiteå är en kustkommun som ligger i Norrbottens län. Kommunen har ca. 41 000 invånare. I Piteå har vi fokus på energi och uthållighet och erbjuder goda utvecklingsmöjligheter för både människor och företag.
 
Det högsta beslutande organet, Kommunfullmäktige, består av 51 ordinarie ledamöter och 31 ersättare. Man sammanträder åtta gånger per år. Dessa sammanträden, som hålls i Stadshusets sessionssal är offentliga och allmänheten är välkommen att lyssna från åhörarplats eller via närradio på 92,8 Mhz.

Aktuellt

   

Kontaktuppgifter

Piteå Kommuns renloggaPiteå kommun
Svartuddsvägen 1
941 85 PITEÅ
 
Telefon: 0911-69 60 00 (vxl)
Fax: 0911-199 28

Öppettider 

Stadshusets huvudentré

Vintertid

Vardagar kl.07.30–17.00

Sommartid

Vardagar 15 maj  - 1 sept. 2013 kl. 07.30-16.00
 

Protokoll

Kommunlänkar