Google TranslateX
Please select your prefered language in the list below. You can close this dialog box by clicking the "x" in the upper right corner.

 Solanderskolan, vintertid

Solanderskolan

Skolan ligger i Öjebyn, strax norr om Piteå i Norrbotten och är en 4-9 skola. Skolan är inrymd i två byggnader, en för årskurserna 4-5, och en annan för årskurserna 6-9. I årskurserns 4- 6 finns ca 160 elever och ett tjugotal vuxna. I årskurserna 7-9 finns ca 160 elever och tjugofemtal vuxna.

På Solanderskolan finns AST-klasserna, Hörselklasserna och Språkslussen.

AST-klasserna tar emot elever från hela Piteå kommun och erbjuder en lugn och strukturerad lärandemiljö till elever som behöver detta.
Mer information finns på AST-klassernas egna webbsidor -www.pitea.se/AST-klasserna.

Hörselklasserna tar emot elever från hela Norrbotten och erbjuder en lärandemiljö som är anpassad för elever med hörselnedsättning.
Mer information finns på Hörselklassernas egna webbsidor - www.pitea.se/horselklasserna.

Språkslussen arbetar med nyanlända elever och SVA-undervisning på alla skolor i Piteå kommun.

Onsdag, 23 April

12:40 - 13:40
12:40 - 13:40
 
Solanderskolan 2014-01-10 08:10:57