Google TranslateX
Please select your prefered language in the list below. You can close this dialog box by clicking the "x" in the upper right corner.

 

Ordförande Lennart Sundberg
Överförmyndarnämndens ordförande
Lennart Sundberg
 
Telefon: 070-244 03 56
 
 

Överförmyndarnämnden

 
Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.
 
Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. 
 
Ordföranden i överförmyndarnämnden träffas på expeditionen efter överenskommelse.

Eftersom våra ärenden är sekretessbelagda har vi inga öppna sammanträden och dagordning och protokoll läggs inte ut.
 
 

 

Kontaktuppgifter

Postadress
Piteå kommun
Överförmyndarnämnden
941 85  PITEÅ
 
E-post
 
Tillhörande förvaltning
 

Årets sammanträden
Nämndens sammaträden är ej öppna för allmänheten 
 

Mandatfördelning ÖFN

Antal ledamöter inom parantes()
Alla länkar öppnas i nytt fönster