Pitekvarten

Pitekvarten är Piteå kommuns digitala personaltidning och ges ut fyra gånger per år.

Ansvarig utgivare Ewa Degerman, personalchef

Produktion Informationsenheten

Tipsa pitekvarten


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuellt

Aktuellt

Framtidens skola skapas i Piteå

Piteå har under flera år legat i topp när det gäller ranking av skolresultat och det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att förbättra kvaliteten och arbetsmiljön ytterligare. Det satsas även på en rad projekt; aktionsforskning, kulturell verksamhet och ett aktivt arbete kring digitalisering.

Jubileumsfest 2019

Ewa Degerman, personalchef, och Ylva Sundkvist, kommunchef var kvällens värdinnor.

Nyligen samlade Piteå kommun de medarbetare som jobbat 25 år i kommunens tjänst, samt de som under året gått i pension. Festen arrangerades på Pite Havsbad där de inbjudna bjöds på underhållning och trerättersmiddag.

Nya riktlinjer underlättar arbetet för mänskliga rättigheter

Alla har rätt till vila och fritid (artikel 24). Ramper och handikapptoaletter gör skärgården tillgänglig för fler.

Arbetet för mänskliga rättigheter och mångfald pågår sedan många år, med målet att Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. I våras beslutade kommunstyrelsen om nya riktlinjer och anvisningar. Tanken är att de ska vara en hjälp till alla verksamheter för att definiera och följa upp sina insatser som bidrar i arbetet.

Kontorsservice - vad kan vi hjälpa dig med?

Foldrar, vykort, kataloger, affischer och mycket annat skrivs ut via Kontorsservice.

Det har hänt mycket senaste tiden på Kontorsservice. En storformatsskrivare med nya möjligheter för att ta fram högkvalitetsutskrifter i olika format och en ny e-tjänst för att förenkla beställningarna.

Nytt samverkansprojekt mellan socialtjänst och psykiatri

Gunilla Granqvist, Sandra Bäckström, Maria Lundgren och Birgitta Perman gör skillnad för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykossjukdom.

Genom ett nystartat samverkansprojekt – Tidsam – erbjuds nydiagnostiserade personer med psykossjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hjälp att komma ut i arbetslivet eller att studera vidare. Projektet drivs i samverkan mellan socialtjänsten och den psykiatriska rehabiliteringsenheten vid Piteå sjukhus.

Gammal växel ersätts med ny teknik

Gammal teknik ska ersättas med en modern och framtidssäker växellösning

Just nu pågår ett planeringsarbete inför en uppgradering av Piteå kommuns växel. Tekniken vi har idag är gammal och behöver bytas ut till en mer modern och framtidssäker lösning. En kommungemensam projektgrupp ser just nu över och inventerar verksamheternas behov, planen är att genomföra bytet av växel i september.

Utskrifter i storformat

Grafiska affischer i storformat, roll-up och vepor. I princip allt är möjligt med Kontorsservices nya storformatsskrivare.

Upplev sommaren i Piteå

Vandra gärna i Piteå i sommar.

Sommar i Piteå är för de flesta synonymt med folkfest, sol och härliga bad. Det finns massor att göra för dig som vill semestra på hemmaplan – här tipsar vi om några av de aktiviteter som Piteå kommun är med och möjliggör.

Friskare personal och fler föräldralediga pappor

Fler pappor tar ut föräldraledighet och kommunanställda blir friskare.

Personalbokslutet för 2018 är färdigt och visar på en positiv utveckling inom flera områden. Sjukskrivningarna har minskat till 5,5% och fler pappor tar ut föräldraledighet.

Hur jobbar ni med mångfald?

Delar av utställningen i stadshuset

Just nu pågår en kampanj som uppmärksammar att mänskliga rättigheter inte är någon självklarhet. Inte ens i Sverige. Inte ens i Piteå. Nu vill vi att fler ska berätta om engagemang, spännande insatser och det fina arbete som pågår idag – för mänskliga rättigheter och mot diskriminering, kränkningar och särbehandling. Så, vad gör ditt arbetslag och vad gör du som pitebo?