KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Du och din anställning

Du och din anställning

Årets lönekartläggning är klar

En stor lönesatsning görs på sjuksköterskor, distriktsköterskor, skolsköterskor och psykiatrisjuksköterskor.

Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare varje år göra en kartläggning av lönerna för att säkerställa att det inte finns osakliga löneskillnader utifrån kön. Piteå kommun har genomfört 2019 års lönekartläggning och har inte hittat några osakliga löneskillnader som beror på kön.

Lätt att göra rätt - din guide till styrande dokument

Nu är det lättare att hitta rätt bland våra styrande dokument.

Vi som arbetar i kommunal verksamhet vet att det är många lagar och förordningar som styr vårt dagliga arbete. Dessutom regleras våra skyldigheter och rättigheter genom styrande dokument på olika kommunpolitiska nivåer. Lätt att göra rätt är din vägvisare till dem.

Medarbetarenkät i höst

I september finns enkäten på Insidan – du kan svara via din mobil, dator eller surfplatta.

I september kommer alla medarbetare att få möjlighet att svara på en medarbetarenkät med fokus på hållbart medarbetarengagemang (HME). Syftet är att mäta temperaturen på vår arbetsmiljö som helhet inom områdena motivation, ledarskap och styrning.

Löneöversyn nästan klar

Fokus för årets löneöversyn har varit kompetensförsörjning.

Nu är Piteå kommun klar med alla nya löner för 2019 förutom när det gäller Vårdförbundet. Vi har även börjat förbereda nästa års löneöversyn.

Ny satsning på medarbetarpanel

Anders och Helena vill träffa dig och få veta vad just du tycker i olika frågor.

Våra politiker satsar på dig som är medarbetare i Piteå kommun. Tre miljoner kronor fördelat på tre år är avsatta av Kommunfullmäktige för att aktivt arbeta med hälsofrämjande och jämställda arbetsplatser. Let’s move och Morgan Allings föreläsning och utbildningsmaterial är en del av satsningen. Nästa steg är att skapa en medarbetarpanel. Vill du vara med?

Förändrade möjligheter att spara semester

Ändring i kollektivavtalet påverkar möjligheten att spara semesterdagar.

Den första januari 2018 gjordes en ändring i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser vilket påverkar dina möjligheter att spara semester. Numera får du endast ha 30 sparade semesterdagar, tidigare gällde 40 dagar. Under en övergångsperiod kan du ta ut överskjutande dagar, därefter ersätts dessa dagar med semesterlön.

Nytt samverkansavtal mellan fack och kommun

I det nya lokala avtalet finns en tydlig koppling mellan delaktighet, dialog, arbetsmiljöarbete och verksamhetsutveckling.

Under våren 2018 har Piteå kommun tillsammans med facken, representerade av Vision, Kommunal och Lärarnas riksförbund, tagit fram ett lokalt samverkansavtal som till stora delar följer det centrala som trädde i kraft 1 november 2017. I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö.

Löneöversyn 2018

Löneöversyn pågår

Årets löneöversyn går mot sitt slut. Alla löner är satta och vi ska de närmsta veckorna avstämma löneöversynen med facken och sedan fastställa lönerna. Översynen har genomförts på samma sätt som tidigare år med individuell lönesättning.

After Work – kurs inför pensionen

Livet tar inte slut för att du går i pension från ditt förvärvsarbete – det är ett nytt liv som börjar!

Närmar du dig pensionsåldern och det börjar vara dags att lämna arbetslivet? Då kan vi varmt rekommendera kursen After Work. Tillsammans med andra blivande pensionärer får du möjlighet att reflektera över ditt yrkesliv och förbereda dig inför nästa steg.

Din arbetsgivare satsar på dig

Höstlöv

Piteå kommun har som mål att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare som skapar hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunfullmäktige har därför beslutat att avsätta 1 miljon kronor per år under perioden 2017-2019 för hälsofrämjande insatser.