KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

Du och din anställning

Du och din anställning

Löneöversyn, så funkar det

I ett lönesamtal utvärderas den anställdes arbetsinsats det gångna året.

Nu är 2017 års löneökningar för lärare och tjänstemän fastslagna. De nya lönerna kommer att betalas ut med juni-lönen, retroaktivt från och med 1 april. Snart är arbetet klart med Kommunals löneöversyn. Om tidsplanen håller och inget oförutsett händer, kommer de nya lönerna för Kommunal att betalas ut i september 2017.

Hälsa och rekrytering högst upp på listan

Många åtgärder har gjorts för att främja hälsa.

I början av varje år gör personalavdelningen ett bokslut för det gångna året. Det är en fördjupad analys utifrån den mer kortfattade texten om personalfrågor som ryms i Piteå kommuns årsbokslut. Sjukfrånvaron och rekryteringsbehovet står fortfarande högst på dagordningen. Och det finns ljusglimtar. Utbildningsförvaltningen har lyckats med många nyanställningar under förra året och sjuktalen minskar.

Utbildningsförvaltningen har rekryterat flest personer under 2016

Vikarier erbjuds heltidsanställningar i Placeringspoolen.

Rekryteringskampanjer och satsningen på en vikariepool inom förskola och skola har slagit väl ut. Utbildningsförvaltningen har nyanställt flest personer under förra året.

Det nya lönecentrat i Älvsbyns kommun

Maria Larsson, lönehandläggare, trivs bra i sin nya tjänst på lönecentrat i Älvsbyn.

Från och med första januari nästa år är det skarpt läge för det nya lönecentrat i Älvsbyn. Under hösten har personal från Piteå kommun utbildat de nya lönekonsulterna som tar över arbetet helt efter årsskiftet.

Vad händer med lönehandläggarna i Piteå kommun?

Samtliga lönehandläggare inom Piteå kommun fick erbjudande om att följa med till det nya lönecentrat i Älvsbyn.

All berörd personal som arbetar med löner har fått erbjudande om att följa med till det nya lönecentrat i Älvsbyn. Viss möjlighet till distans erbjöds (max en dag i veckan) plus ett lönepåslag med 4000 kr i månaden under ett års tid. Samtliga valde att tacka nej till det erbjudandet. Istället har de blivit erbjudna andra tjänster inom Piteå kommun.