KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Utbildningar

Utbildningar

Från biträde till kock eller undersköterska

Kompetenshöjande satsning på ekonomi- och vårdbiträden.

Piteå kommun erbjuder tillsvidareanställda ekonomi- och vårdbiträden att få sina kunskaper kartlagda. Därefter planeras för validering för att ta reda på vilka kurser som varje person behöver komplettera med att få en formell utbildning som kock eller undersköterska. Satsningen pågår under 2020 och kallas tidig lokal omställning och finansieras av omställningsfonden.

Arbetsmiljöutbildning 2019

Stefan Eriksson, Lärarförbundet, Anna-Karin Nordström, personalspecialist och Veronica Öhlund, Kommunal håller i arbetsmiljöutbildningen tillsammans

I vårt hälsofrämjande arbete har kulturen på arbetsplatsen varit i fokus under hela 2018. Det här året fortsätter satsningen med en omfattande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Personalavdelningen ansvarar för utbildningen tillsammans med fackliga representanter från Lärarförbundet och Kommunal.

Efterlängtat kunskapslyft för personliga assistenter

Förbättring nr 13 - Utbildningssatsning för personliga assistenter. Annika Risberg, projektledare och Christine Lired Samuelsson, projektmedarbetare.

För första gången får Piteås 320 personliga assistenter möjlighet till vidareutbildning i sin yrkesroll. EU-bidraget på 5,9 miljoner kronor som beviljades förra året har hittills gått till en webbaserad utbildningsplattform, inspirationsföreläsningar och över 20 olika kurser – för att bara nämna några exempel.

Utveckling - en viktig del av vårt uppdrag

Morgan peppar oss alla i det utvecklingsarbete som ständigt pågår.

Under 2018 har Morgan Alling guidat oss i vårt interna arbete med arbetsglädje och utveckling. Nu är vi framme vid den sista av fyra filmer och nu sätter vi fokus på utveckling.

Webbaserad utbildning om MR

All offentlig verksamhet vilar på de mänskliga rättigheterna.

Som anställd i Piteå kommun har vi ett ansvar att skydda och främja de mänskliga rättigheterna (MR). Men vad innebär det egentligen? Vad förväntas vi göra på våra arbetsplatser? Nu erbjuds du som medarbetare en webbaserad grundkurs i MR, för att öka dina kunskaper och förbättra dina möjligheter att bidra i arbetet på bästa sätt.

Morgan sätter fokus på uppdraget

Det du dagligen gör på jobbet är i fokus i Morgans senaste film.

Nu är det dags för ännu ett inspel från Morgan Alling, på vår väg mot ökad arbetsglädje och utveckling. Den här gången handlar det om uppdraget - om våra arbetsuppgifter som vi gör dagligen och hur de hänger ihop i en större helhet.

Lärare som läser till magister

Christina Wiklund, Pitholmsskolan, har alltid varit intresserad av skolutveckling.

Christina Wiklund är en av drygt tjugo lärare som vidareutbildar sig inom området forskning och utveckling i skolan samtidigt som de undervisar. Utbildningen, som bedrivs på avancerad (magister-) nivå, kan sökas av förskollärare, fritidspedagoger och lärare. Den är del av ett unikt samarbete mellan Piteå kommun och Umeå universitet.

Är du en av framtidens chefer?

Framtidens chef - ett program för dig som vill leda andra.

Är du intresserad av att bli chef? I så fall kan programmet för framtidens chefer vara något för dig! I september 2018 startar programmet för framtidens chefer, som genomförs i samarbete med Luleå kommun.

Tillit - en väg till hälsosamma arbetsplatser

Alla gynnas av en god kultur på arbetsplatserna - chefer, medarbetare, brukare och medborgare.

Satsningen på hälsofrämjande insatser är viktig ur flera aspekter. Hur vi har det på jobbet spelar stor roll för hur vi mår och trivs. I en miljö där alla får möjlighet att dela med sig av sina tankar och funderingar skapas en kultur som är respektfull och tillåtande. Det är temat på det fortsatta arbetet där Morgan Alling visar vägen.

Uppskattad utbildning om HBTQ

Utbldningarna inom HBTQ ökar medvetenheten om normer och värderingar.

Just nu pågår en satsning på kompetensutveckling och kunskapsbyggnad för kommunens medarbetare i frågor som rör mänskliga rättigheter. I år ligger fokus på HBTQ. Nyligen genomfördes två utbildningar för chefer och nyckelpersoner, en utbildning som var både tankeväckande och nyttig för deltagarna.