KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Utveckling

Utveckling

Samverkan mellan kommuner en framtidsfråga

Gemensamma verksamheter gör att vi samlar kompetensen och minskar sårbarheten.

Piteå kommun har de senaste åren fördjupat samverkan med närliggande kommuner. Piteå och Luleå kommun har ett kostsamarbete för leverans av måltider. Ett gemensamt lönecenter var det första steget i en utökad samverkan mellan Älvsbyn och Piteå kommun. Samarbetet har fortsatt med en gemensam överförmyndarverksamhet och från 1 januari 2020 även räddningstjänst.

Nedräkningen inför Samhällsbyggnads flytt

Förvaltningschef Jan Johansson och projektledaren Emma Lundbäck Wredenberg i de nya lokalerna.

Vid årsskiftet flyttar delar av förvaltningen Samhällsbyggnad in i nya lokaler i centrala Piteå. Flytten är en del i att låta samhällsutvecklingen komma närmare piteborna. Samtidigt införs aktivitetsbaserad arbetsplats, vilket ska förbättra både samarbetet och flexibiliteten i arbetet med att skapa morgondagens Piteå.

Idétorget – din nya mötesplats på Insidan

På Idétorget ryms alla idéer. Här kan du ge feedback, hitta samarbeten, tagga och dela. Vi öppnar i januari – välkommen in!

I januari öppnar en ny plattform för innovationer på Insidan. På Idétorget blir det möjligt att dela med sig av egna idéer och inspireras av andras. Tanken är att vi, medarbetare till medarbetare, på ett enkelt sätt ska sprida våra idéer för att tillsammans utveckla Piteå kommuns verksamheter.

Lärande rekrytering leder till jobb

Tydligt syfte och mål för alla parter i projektet är en av framgångsfaktorerna.

Tillsammans är ledordet för projektet Lärande rekrytering som avslutas till årsskiftet med lysande resultat, ett spinoff projekt och en metodhandbok i bagaget. Syftet med projektet är att stärka utrikesföddas ställning på arbetsmarknaden och stärka de kommunala förvaltningarnas kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Projektet har nått långt över målet - 92,5 % av deltagarna har gått till jobb eller studier efter avslutat praktik.

Samverkan och dialog är nyckelord i SAM/SOC-projektet

Veronica Nyberg är projektledare för det nya samverkansprojektet.

Under senare år har det blivit allt vanligare i Sveriges kommuner att ansvaret för försörjningsstöd organiseras tillsammans med de arbetsmarknadsinriktade insatserna. Veronica Nyberg är projektledare för det nya samverkansprojektet mellan samhällsbyggnad och socialtjänsten som har fått arbetsnamnet SAM/SOC.

Pitebor och kommunen redo för fler e-tjänster

Nya och välfungerande e-tjänster ställer krav på ett noggrant förarbete, tydlig  kommunikation och en bra teknisk lösning.

I februari 2018 lanserade Piteå kommun den första e-tjänsten – anmälan till tomtkö. Idag finns ett tjugotal och antalet ökar allt eftersom. Men att lansera en e-tjänst är ingen quickfix. Vägen till en begriplig och hållbar e-tjänst går via noggrant förarbete, förståelse för hela flödet, tydlig kommunikation och en bra teknisk lösning.

Verktygslåda för idéutveckling

Nu finns manualen Verktyg för idéutveckling och en handbok med tips på hur du berättar för andra om ditt arbete.

Tre år av hårt arbete med att lyfta innovationsarbetet i Piteå kommun har burit frukt. Nu finns konkreta verktyg för utvecklingsarbete och en handbok som stöd när vi ska sprida våra goda idéer och verksamhetsförbättringar.

Kommun i förändring

Omvärldens förändringar påverkar Piteå kommun.

Vilka är vår kommuns framtida utmaningar och hur ska vi möta dessa? Personalchef Ewa Degerman reflekterar över en kommun i förändring.

Goda idéer belönas

Lämna in din idé till förslagsverksamheten.

Visste du att din verksamhet kan söka pengar från förslagsverksamheten? Piteå kommun belönar genomförda idéer som ni gjort för att förbättra er vardag på jobbet.

Kulturarenan ger glädje på gruppboenden

En hel värld av kulturupplevelser ryms på kulturarenan.se

Tillgång till kultur är ett mänskligt behov och en rättighet. På Piteås gruppboenden arbetar man aktivt med att använda Kulturarenan – en digital sajt som är fylld av en mängd konserter, föreställningar och utställningar. Det är genom ett flerårigt samarbete mellan Studio Acusticum och socialtjänsten som arbetet med Kulturarenan påbörjades under förra året.