Internationella fyrdagen - Skags fyr i Jävre

Lyssna på sida
Skags Fyr
Skags Fyr.
 • Skags Fyr
  Skags Fyr.
 • Åratal exteriör Skagsfyr
  Åratal exteriör Skagsfyr. © Åratal exteriör Skagsfyr
 • Skags fyr interiör
  Skags fyr interiör.
 • Skags fyr toppen
  Skags fyr toppen.
 • Skags Fyr exteriör
  Skags Fyr exteriör.

Svenska fyrsällskapet firar den här dagen sedan 2003 med ett 70 tal fyrar öppna för besökare i Sverige. Nedan kan ni läsa om fakta för just vår fyr i Jävre som har stått verksam i Skag och är av samma typ som byggdes här i Jävre. Varmt välkommen!

Skags fyr är en av Sveriges äldsta fyrar. Den var i bruk utanför Örnsköldsvik 1871-1957. Fyren flyttades och monterades upp vid Jävre på 70- talet. Den är skänkt av sjöfartsverket till minne av fyrbyggartraditionen i bygden.

Byggnadsmaterial: Järn
Tornets färg och Form: Vit Heidenstamfyr
Fyren (tidigare Skags fyr) var ursprungligen placerad på den lilla ön Gråklubben NO Skagsudde och byggdes som angöringsfyr för Örnsköldsvik. Den släcktes då den nya fyren på Skagsudde tändes 1957. Den gamla fyren monterades ned i mitten på 60-talet, förvarades nedmonterad i Byske hamn, förflyttades 1970 till Jävre i Piteå kommun där den återuppfördes för visningsändamål och återinvigdes 1971 på sin 100-årsdag.
Spegelapparaten som installerades 1871 hade ursprungligen funnits på Landsort och införskaffats 1840. Under fyrens aktiva tjänst på Gråklubben ersattes rovoljelamporna av envekiga fotogenlampor för oförändrad bränsleyta år 1884 och av Dalénljus år 1924. Samma år installerades en 4:e ordn. (500 mm) dioptrisk trumlins 10 fack a 36° med katadioptrisk krona och krans, kronan vänd nedåt, roterande på kullager, urverk med lod (vikt 68 kg). Linsen hade tidigare funnits på Gotska Sandön. Nuvarande 3:e ordn. planlins som installerades 1970 var tidigare installerad i Stenkyrkehuks fyr.

Vid hamnen i Jävre-Sandholmen, några kilometer söder om fyrens nuvarande plats, byggdes och sjösattes på sin tid de flesta svenska kassunfyrar.
Källa: Svenska Fyrsällskapet

Ifall fyren ej är öppen finns nyckel att hämta hos ICA E-Fyren (helårsöppet).
Intill fyren finns småbåthamn, rastplats, vandringsled, turiststation och vackert område att ströva på.

Tid

 
 
 
 

KontaktuppgifterContact

Sommar
KontaktpersonJävre Turist Centre
Telefon+46 0911-384 40
E-postjavre.turistbyrå@pitea.se

Vinter
KontaktpersonPiteå Turist Centre
Telefon+46 0911-933 90
E-postturistcenter@pitea.se