Vill du också också bidra till ett tryggare samhälle?

Lyssna på sida
Budskap från medlem
Budskap från medlem. © Nickolina Burvall Nilsson

Våldsprevention – ett sätt att arbeta för trygghet

Vi i Hyresgästföreningen vill sprida kunskap om hur fler kan agera mot lindrigt våld för att öka tryggheten i samhället och på bostadsområdet. Våld förekommer i vår vardag.

Arbetet bygger på tre förändrings principer som enligt WHO visat sig vara mer effektivt för att motverka våld.

• Även räkna lindrigt våld som våld. Lära oss att identifiera fler handlingar som våld.
• Utmana begränsande och stereotypa genusnormer. Jobba med att erbjuda fler sätt att vara kille (och tjej) på.
• Motivera fler att gripa in mot våld. Träna på olika sätt att gripa in (så kallade aktiva åskådaringripanden)

Läs mer om utbildningen på vår hemsida.

Priser
PrisgruppPristypPrisInfo
GratisBiljetter
0,00 SEK-

Tid

 

2020-10-06

tis 08:30 - 16:00EFS Piteå, Malmgatan 5
 
 
 

Kontaktuppgifter


Malmgatan 5
94131 Piteå

Contact
Telefon+46 010-459 18 07
E-postContact