Arkeologstigen

KONTAKTA TURISTCENTER

Piteå Turistcenter

Bryggargatan 14
941 63 Piteå

Tel: 0911-933 90 

E-post 

GPS-position
Lat. 65.32058
Long. 21.47594

Öppet helår
Må-fre kl 10-17
stängt för lunch 12-13

15/6-16/8 2020
Må-fr kl 10-18
Lö-sö kl 10-16

Jävre Turistinformation

Jävrevägen 186
944 94 Jävrebyn

Tel: 0911-933 98
Öppet 15/6-16/8 2020
Övrig tid vid förbokning

Se

Arkeologstigen
Arkeologstigen. © Eli

Trevlig vandringsstig i förfäders fotspår. I Jävre, där en av Norrbottens äldsta befolkning tros ha bott för 3000 år sedan, finns många lämningar i form av gravar, labyrinter och offerstenar.

Norrbottens Museum har märkt ut en stig, som inte bara förbinder fornminnen, utan även passerar utsikts- och rastplatser.
I denna trakt hittades det så kallade Jävresmycket, ett vackert bronssmycke från 400-600 e. Kr. Kopior av smycket säljs av bl a Turistbyrån i Piteå och Jävre.

Ett antal olika gravrösen i anslutning till en promenadsträcka på 7,5 km samt två rundor på vardera 2 km.

Bronsåldersgravarna på Högberget, Lillberget och Sandholmsberget är högt belägna men fortfarande med havsanknytning, om än havet ligger ca 30-40 m lägre idag än vid tiden för gravarnas uppförande. Området utgör länets, av det här slaget, största gravfältsområde. Förutom gravrösen och spår efter forntidens människor finns också tydliga spår efter ett försvunnet landskap. Rullstensfält och kalspolade klippor vittnar om havets bränningar för tusentals år sedan.

Gravarna ligger oftast i grupper om flera men förekommer också enskilt. Röset är oftast runt och högre och mer välvt än den flacka stensättningen. Stensättningar kan vara runda, skeppsformiga eller ovala och är lägre än röset. Den här typen av gravar är vanliga från bronsåldern och finns i stora delar av landet. Men gränsen norrut går ungefär vid Pite älv. Folket som begravde sina döda på det här sättet vistades i trakterna kring Jävre och Hemmingsmark norrut mot nuvarande Svensbyn. Norr om Pite älv blir gravskicket mycket ovanligt.
På Sandholmsberget finns också en så kallad Liggande höna. Den består av en stor sten som pallats upp på tre mindre stenar. Fornlämningen är ovanlig och förekommer annars bara längs Smålandskusten och på Öland.

Intill gravsättningarna har arkeologer funnit boplatsmaterial. Det så kallade Jävresmycket hittades här. Det härrör från Volga-Kama området i Ryssland och kan dateras till 500-talet e. Kr. Det tyder på att människorna i Jävre skärgård under folkvandringstid hade kontakter med människor från öster. I området finns också andra typer av fornlämningar, bland annat labyrinter. Labyrinternas betydelse är okänd, men de förekommer i Norrlands kusttrakter. Kanske anlades de för att bringa god fiskelycka. Labyrinten på Högberget har daterats till 1200-talet.

För mer information och karta över området kan man med fördel beställa en folder som Länsstyrelsen i Norrbottens län tagit fram, eller hämta hos din lokala turistbyrå.

Faciliteter

  • Aktiviteter: kulturstig
  • Gradering: medel
  • Natur: utsikt, ås
  • Åtkomst/Tillgång: eldplats, fri tillgång
 

KontaktuppgifterContact
Telefon+46 0911 933 90
E-postturistcenter@pitea.se

Information
KontaktpersonPiteå Turistbyrå/Piteå Tourist Centre
Telefon+46 0911 933 90
E-postvisit@pitea.se
 

Sidan kontrollerad: 2020-06-18 10:43:05