Svartlidens naturreservat

KONTAKTA TURISTCENTER

Piteå Turistcenter

Bryggargatan 14
941 63 Piteå

Tel: 0911-933 90 

E-post 

GPS-position
Lat. 65.32058
Long. 21.47594

Öppet helår
Må-fre kl 10-17
stängt för lunch 12-13

10/6-11/8 2019
Må-fr kl 10-18
Lö-sö kl 10-16

Jävre Turistinformation

Jävrevägen 186
944 94 Jävrebyn

Tel: 0911-384 40
Öppet 10/6-11/8 2019
Övrig tid vid förbokning

Se

Skyddad natur logotype
Skyddad natur logotype

Reservatet Svartliden är ca 65 ha stort och bildades 1997. Reservatet utgörs av en högproduktiv örtrik gammelskog. Skogen domineras av gran med stort inslag av asp, björk och sälg. Delvis uppträder mycket grova granar och aspar. Området är förhållandevis opåverkat av skogsbruk och mängden döda träd är riklig. Liggande döda träd (lågor), hålträd och grova högstubbar påträffas ofta. Många fynd av rödlistade (hotade) växtarter har gjorts i Svartliden. Framförallt rör det sig om arter som bara förekommer i skogsmiljöer av urskogskaraktär. Några exempel är rosenticka, rynkskinn och ostticka.

Naturreservatet Svartliden ligger ca 3,5 mil väster om Piteå och ca 10 km NV om Fagerheden i Piteå kommun.

Reservatet ligger nära väg och är lättillgängligt. Svartliden är därför lämpligt som studieobjekt eller utflyktsmål. Vid vägen finns informationsskyltar och en parkeringsplats för besökande.

Kontaktuppgifter


Svartlidens naturreservat

Contact
 
 

Faciliteter

  • Natur: naturreservat
  • Säsong: Året runt

Sidan kontrollerad: 2020-01-13 10:14:33