Pitsundsbron
Pitsundsbron

Vid Piteälvens mynning i sundet mellan Pitholmen och fastlandet reser sig en klaffbro. Tidigare fanns en kort färjeled över sundet, men den har ersatts av denna Pitsundsbron, en klaffbro med 13,5 meter segelfri höjd. Bron används för trafik söderifrån till Piteås södra stadsdelar, men också till Pite havsbad som ligger strax norr om Pitsundet. Vid bron ligger Pite havsbads isbrytare Arctic Explorer. Pitsundsbron byggdes 1984.

Bron öppnas dygnet runt för fartyg som kräver större segelfri höjd än 13,5 m. Broöppning beställs vardag, minst tre timmar innan passage, mellan kl 06:30 - 15:30, hos Vägverkets kundtjänst.

Vid broöppning passar bropersonalen VHF kanal 13.

Telefon 0771-921 921.

(65-13,9N 21-31,0E) Sjökort 415, 4151

Kontaktuppgifter


Pitsund

Contact
 
 

Avstånd

Piteå City: Km.