KONTAKTA DESTINATION PITEÅ

Destination Piteå

Bryggargatan 14
S-941 63 Piteå
 

Epost  

Hemsida http://www.destinationpitea.se 

Aktuellt

Aktuellt

Produktioner från Swedish Lapland Visitor Board

Produktioner Swedish Lapland Visitor Board

Gemensamma produkter för en gemensam sak - för fler besök till regionen. Vill upplysa om att Destination Piteå samt övriga medlemsdestinationer har via Swedish Lapland Visitor Board har producerat en hel del material.

Svenska Stadskärnor Årskonferens 21-22 maj 2015

Logotype Alla Tiders Stad

En attraktiv stadskärna skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd. Stadskärnan påverkar stadens varumärke! Temat för årets konferens är Alla Tiders Stad – den attraktiva, aktiva, accepterande och hållbara staden för alla och alltid! Det står för allt det arbete som pågår runt om i våra städer och orter och som återstår att göra. I detta arbete behövs inspiration, goda exempel och förebilder. Det behövs kunskap och nya perspektiv. Allt detta får du ta del av på Årskonferensen i ett samlat grepp och i en unik gemenskap

Vill du vara med i Made In Piteå?

En tidning, en tidskapsel, som kommer att representera Piteå bygden och illustrera den framåtandan som finns just nu.

Nå köpstarka Norrmän

Norrlands största turisttidning mot den nordnorska marknaden

Dax för Stockholm Travel Show 2015

Bild från Stockholm Travel Show

Stockholm Travel Show är Stockholms enda resemässa. Den hålls två gånger per år, vår och höst, och har två upplagor: B2B på Finlandshuset Konferens och B2C på Centralstationen.

SOCIALA MEDIER - Work Shop för Besöksnäring och Handel

Logotype arrangörer

Här får du konkreta verktyg och kunskaper om hur du använder och skapar affärsnytta med sociala medier.