Handelsstudie Piteå Kommun


KONTAKTA DESTINATION PITEÅ

Destination Piteå

Bryggargatan 14
S-941 63 Piteå
 

Epost  

Hemsida http://www.destinationpitea.se 

Handelsstudie Piteå Kommun

Syftet är att arbeta för den totala handelns utveckling, såväl dagligvaror som sällanköps varor, både på kort- och lång sikt och att ge kommunen underlag.

Sidan kontrollerad: 2015-06-10 17:09:14