Skribenter - hjälp med skribentläget

Kontakta Webmaster

För hjälp eller felanmälningar för Pitea.se kontakta

E-post 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Skribenter - hjälp med skribentläget

För anställda på Piteå kommun som arbetar med webbsidor via skribentläget. Som skribenter kan du skapa, ändra och ta bort sidor. Vad en skribent kan göra beror på hur rättigheterna är satta. Här ges en enkel hjälp till skribenterna om hur man använder skribentläget och vilken information man fyller de olika egenskaperna med.

Rubriken är obligatoriskt

Rubrik = sidans namn. Rubriken ska vara kortfattad och tydlig.

Ingressen är obligatorisk

Fyll i en kort introduktionstext om sidans innehåll.

Innehåll är obligatoriskt

Sidans innehåll. Lägg den viktigaste texten först.

Skriv in text direkt i textrutan. Använd inte förkortningar, byråkrati eller intern jargong.

Tips! Vill du klistra in text från annan källa, klickar du först på knappen 'Klistra in som text'  Ikon, klistra in som text, sen använder du Ctrl+V eller högerklickar och väljer klistra in.

Rubriksnivå 2 och 3

Markera den text som ska utgöra rubrik. Välj nivå i nedrullningslisten för 'Stilar'.

Tips! Används för att skapa struktur i texten. Rubriksnivå 3 är en underrubrik och måste alltid föregås av rubriksnivå 2.

Fet text

Markera text. Klicka på ikonen B

Punktlista eller Numrerad lista

Markera text. Klicka ikonen för punktlista eller numrerad lista.

Lägg till dokument

I normalfallet ska Pdf-dokument användas.

1. Fyll i Länktext. En tydlig text om vad dokumentet innehåller. Länktext är den synliga text för besökarna.

2. Klicka på 'Bläddra' och peka ut dokumentet 

TIps! Funktionen lägger till text om dokumentets typ och storlek samt att det öppnas i nytt fönster.

Lägg till fler dokument

Klicka igen på knappen 'Lägg till dokument'.

Ta bort dokument

Bocka i checkrutan framför dokumentet och spara sidan (grön knapp).

Lägg till extern länk

Klicka på knappen 'Lägg till ny länk'.

1. Fyll i Länktext. En tydlig text om länkmålet, dvs om webbsidan och dess innehåll. Länktext är den synliga text för besökarna.

3. Fyll i URL. URL är webbadressen/ länken till den utpekade webbsidan, exempelvis http://www.nordea.se. Fyll alltid i http://

4. Klicka på 'Använd länk'.

Är du klar klickar du längst ner på Publicera sida.

TIps! Länkfunktionen lägger till text om länken går till extern sida.

Lägg till intern länk 

1. Klicka på 'Hämta intern länk'.

2. Klicka dig fram i sidträdet. Fäll ut sidträdet med hjälp av plussen (+).

3. Klicka på den interna sidan. Obs! Länktexten och URL fylls i automatiskt

4. Ändra länktext till en tydlig text om länkmålet, dvs om webbsidan och dess innehåll.

5. Klicka på 'Använd länk'.

Är du klar klickar du längst ner på Publicera sida.

Lägg till flera länkar

Klicka igen på knappen 'Lägg till ny länk'.

Ta bort länk

Bocka i checkrutan framför länken och spara sidan (grön knapp).

Bilder/ bildspel

Rekommendation:

  • Använd liggande bilder.
  • Måste alltid ha minst 800px bredd.
  • Använd gärna vidvinkelbilder om du kan. Storlek 800x334.

Lägg till bild

1. Klicka på 'Bläddra' och peka ut bilden. Minsta vidd 800 pixlar.

2. Fyll i Bildbeskrivning. Beskriv syfte med bilden och vilket budskap bilden ska förmedla. 

3. Fyll i Fotograf. Om ingen fotograf är känd, fyll i Piteå kommun. 

Tips! Du kan ändra bilden och alla dess egenskaper. Välj bilden du vill förändra och gå igenom dessa tre steg igen.

Lägg till fler bilder

Klicka på knappen 'Fler bilder'. Ett område med registrering av ytterligare fyra bilder öppnas. Totalt kan 5 bilder läggas i bildspelet.

Ta bort bild

Bocka i checkrutan framför bilden och spara sidan (gröm knapp).

Sidan kontrollerad: 2017-03-20 13:46:32