Lämna synpunkt - pågående planarbete

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan

Lämna synpunkt - pågående planarbete

Var med och tyck till om pågående planarbete. Din synpunkt är viktig för utveckling av framtida Piteå. För att dina synpunkter ska bli ett formellt samrådsyttrande ska vi ha mottagit den skriftligen inom utsatt samråds-/granskningstid. För sent inkomna synpunkter betraktas som allmän synpunkt och tas inte i samrådsredogörelsen. Observera att det är endast i vissa faser i planprocessen som du har möjlighet att tycka till. Se respektive plan.

 
 
 

Sidan kontrollerad: 2015-04-21 07:55:08