Vindbruksplan

Kontakt

Helén Eriksson, enhetschef Plan, bygg och mark
Telefon 0911-69 71 58
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Vy över de 14 vindkraftverken på Bondön.
Vy över de 14 vindkraftverken på Bondön.  Foto: Lars Johansson

Vindbruksplan

Piteå kommun har upprättat en vindbruksplan som visar kommunens viljeinriktning gällande utveckling och anpassning av vindkraft och dess koppling till kommunens ambitioner om en uthållig och attraktiv kommun. Vindbruksplanen utgör ett tematiskt tillägg till befintlig översiktsplan.

Sidan kontrollerad: 2019-05-24 08:56:42