Tematiska tillägg

Kontakt

Helén Eriksson, enhetschef Mark och samhälle
Telefon 0911-69 71 58
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Tematiska tillägg

Som komplement till Piteå kommuns översiktsplan finns tematiska tillägg som beskriver önskad utveckling inom ett avgränsat tema.

Vindbruksplan

Utsikt över Markbygdens vindkraftpark, idag ståtar cirka 500 vindkraftverk i området.

Piteå kommun har en vindbruksplan från 2014 som visar kommunens viljeinriktning gällande utveckling och anpassning av vindkraft, i vår strävan efter att vara en hållbar och attraktiv kommun. Vindbruksplanen utgör ett tematiskt tillägg till befintlig översiktsplan. Under 2024 pågår en revidering av vindbruksplanen som ska upp för politiskt beslut i slutet av 2024.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Piteå kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom utpekade LIS-områden kan strandskyddet upphävas om åtgärden långsiktigt främjar näringar som bidrar till ökad turism och fler arbetstillfällen samt bidrar till att upprätthålla service- och kollektivtrafikunderlaget på landsbygden.

Sidan kontrollerad: 2021-01-12 15:18:21