Åby älv

Rekommenderad kontaktperson

Namn Terese Edmark
Telefon 0911-69 68 26, 070-302 08 28  
E-post terese.edmark@pitea.se


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

Fiska

Älvfiske
Älvfiske. © SL

Åbyälv gränsar mellan Västerbotten och Norrbotten, det är en fin liten skogsälv där de nedre sträckorna faller brantare än någon annan norrlandsälv och erbjuder dig som fiskare ett stort antal trevliga strömmar och forsar.

Åby älv är en mycket forsrik skogsälv. I sitt nedre lopp är den brantare än någon annan norrlandsälv. Stora delar av älvdalen är vildmarksartad och först vid Klubbfors finns odlad bygd. Här är älven tillgänglig från landsväg.

Älven är reglerad. En kraftstation finns i Hednäs, där en fiskväg nyligen färdigställts. Inga utsättningar har gjorts av lax förutom en mindre yngelutsättning på 1950-talet, vilket innebär att laxstammen är mer ursprunglig än andra älvars stammar i området.

Laxfisket sker i stort sett efter hela sträckan från Hednäs till mynningen. Laxen stiger tidigt och fiskas normalt från slutet av maj till september, med en fisketopp vid midsommartid.
Stora delar av älven ingår i fiskevårdsområden. 

 

Sidan kontrollerad: 2020-09-22 11:35:51