Arkeologstigen

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

OBS: Öppnar för allmänheten 3 februari 2020.

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

Aktiviteter

  • Arkeologstigen
    Arkeologstigen
  • Röse
    Röse

Trevlig vandringsstig i förfäders fotspår.

I Jävre, där en av Norrbottens äldsta befolkning tros ha bott för 3000 år sedan, finns många lämningar i form av gravar, labyrinter och offerstenar.

Norrbottens Museum har märkt ut en stig, som inte bara förbinder fornminnen, utan även passerar utsikts- och rastplatser.
I denna trakt hittades det så kallade Jävresmycket, ett vackert bronssmycke från 400-600 e. Kr. Kopior av smycket säljs av bl a Turistbyrån i Piteå och Jävre.

Ett antal olika gravrösen i anslutning till en promenadsträcka på 7,5 km samt två rundor på vardera 2 km.

Bronsåldersgravarna på Högberget, Lillberget och Sandholmsberget är högt belägna men fortfarande med havsanknytning, om än havet ligger ca 30-40 m lägre idag än vid tiden för gravarnas uppförande. Området utgör länets, av det här slaget, största gravfältsområde. Förutom gravrösen och spår efter forntidens människor finns också tydliga spår efter ett försvunnet landskap. Rullstensfält och kalspolade klippor vittnar om havets bränningar för tusentals år sedan.

Gravarna ligger oftast i grupper om flera men förekommer också enskilt. Röset är oftast runt och högre och mer välvt än den flacka stensättningen. Stensättningar kan vara runda, skeppsformiga eller ovala och är lägre än röset. Den här typen av gravar är vanliga från bronsåldern och finns i stora delar av landet. Men gränsen norrut går ungefär vid Pite älv. Folket som begravde sina döda på det här sättet vistades i trakterna kring Jävre och Hemmingsmark norrut mot nuvarande Svensbyn. Norr om Pite älv blir gravskicket mycket ovanligt.
På Sandholmsberget finns också en så kallad Liggande höna. Den består av en stor sten som pallats upp på tre mindre stenar. Fornlämningen är ovanlig och förekommer annars bara längs Smålandskusten och på Öland.

Intill gravsättningarna har arkeologer funnit boplatsmaterial. Det så kallade Jävresmycket hittades här. Det härrör från Volga-Kama området i Ryssland och kan dateras till 500-talet e. Kr. Det tyder på att människorna i Jävre skärgård under folkvandringstid hade kontakter med människor från öster. I området finns också andra typer av fornlämningar, bland annat labyrinter. Labyrinternas betydelse är okänd, men de förekommer i Norrlands kusttrakter. Kanske anlades de för att bringa god fiskelycka. Labyrinten på Högberget har daterats till 1200-talet.

Uppe på Högberget finns det två grillplatser: en på berget nedanför röset och en vid p-platsen - det går även att köra bil dit upp.

En folder med beskrivning av vad som finns att se längs stigen med tillhörande karta finns att hämta hos turistbyråerna i Jävre eller Piteå.

Tid

 

Öppettider

 
 

KontaktuppgifterContact

Information
KontaktpersonPiteå Turistcenter
Telefon+46 0911 933 90
E-postvisit@pitea.se
 
 

Faciliteter

  • Aktiviteter: kulturstig
  • Natur: lantlig, ås
  • Åtkomst/Tillgång: eldplats, fri tillgång

Avstånd

Piteå City: 19.8 Km.

Sidan kontrollerad: 2018-03-16 07:18:16