Skadade träd

För mer information kontakta:

Avdelningschef Park

, 0911-69 64 57

Driftsledare Park

, 0911-69 69 75

Landskapsingenjör/trädgårdsmästare
, 0911-69 69 77


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan
Skadad björk
Skadad björk  Foto: Piteå kommun

Skadade träd

Ibland skadas gatuträd, träd i parker och på grönytor vid exempelvis snöröjning och kollisioner. När skadorna är omfattande påverkar det trädets vitalitet och livslängd. Vid stora skador måste träden bytas ut. Den som har orsakat skadan får bekosta både arbetet och det nya trädet. Kostnaderna tas ut enligt fastställd prislista.

Sidan kontrollerad: 2019-11-27 07:28:38