Utveckling

Adress och öppettider

Samhällsbyggnad
Piteå kommun, 941 85 Piteå

Telefon 0911-69 60 00
Fax 0911-174 98
E-post Samhällsbyggnad

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider Stadshuset 8.00-12.00, 13.00-17.00

Ledning

Jan Johansson, förvaltningschef
Telefon 0911-69 62 36
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan

Utveckling

Här presenteras utvecklingsprojekt som är aktuella för Samhällsbyggnad.

Samhällsbyggnad flyttar närmare medborgarna

Samhällsbyggnads verksamheter flyttar till nya lokaler i början av 2020.

Vid årsskiftet flyttar delar av förvaltningen Samhällsbyggnad in i nya lokaler i centrala Piteå. Flytten är en del i att låta samhällsutvecklingen komma närmare piteborna, samtidigt som arbetssätt och processer ska vässas. Målet är att det ska bli enklare för dig att hantera dina ärenden genom nya e-tjänster och situationsanpassade lokaler. Dessutom skapas ett showroom för ökad insyn och delaktighet i samhällsutvecklingen.

Motivera och Aktivera

Projektet Motivera och aktivera pågår i fyra kommuner i Norrbotten och Västerbotten.

Motivera och Aktivera (MoA) är ett Europeiskt Socialfondsprojekt med syfte att unga i åldern 15-29 år som varken arbetar eller studerar ska närma sig arbetsmarknad eller studier. Tiden när de inte har någon aktivitet ska kortas med hjälp av förbättrat samarbete mellan aktörer. Projektet pågår 1 mars 2019 till sista februari 2022.

Employment for migrants

Äldreomsorgen driver EU-projekt tillsammans med Belgien och Finland för att underlätta för utrikesfödda att få arbete.

Piteå kommun driver tillsammans med partners i Belgien och Finland EU-projektet Employment for migrants. Projektet syftar till att hitta och utveckla metoder som underlättar för utrikesfödda att arbeta inom Äldreomsorgen.

Lärande rekrytering

Projektet Lärande rekrytering jobbar med metoder och arbetssätt som underlättar för utrikesfödda att kunna arbeta inom områden där det idag råder arbetskraftsbrist.

Piteå kommun och Arbetsförmedlingen driver EU-projektet Lärande rekrytering tillsammans. Syftet är att hitta metoder och arbetssätt som underlättar för utrikesfödda att kunna arbeta inom områden där det idag råder arbetskraftsbrist.

Sidan kontrollerad: 2013-10-23 09:20:47