Inbjudan till granskning: förslag till detaljplan för Lönnen 14, Telegrafen

Kontakt

Pia Brändström, planhandläggare
Telefon 0911-69 71 37
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Flerbostadshus med lokaler för centrumändamål planeras i kvarteret Lönnen.
Flerbostadshus med lokaler för centrumändamål planeras i kvarteret Lönnen.  Foto: Piteå kommun

Inbjudan till granskning: förslag till detaljplan för Lönnen 14, Telegrafen

Ett förslag till detaljplan för Lönnen 14, Telegrafen, är under granskning. Planens syfte är att möjliggöra bebyggelse av flerbostadshus i kombination med lokaler för centrumändamål samt parkering på och under mark. Syftet är även att bevara den befintliga byggnaden, Telegrafen. Granskning pågår från 4 – 18 september.

Sidan kontrollerad: 2019-09-03 16:13:40