Inbjudan till samråd: detaljplan för Pitholm 47:13 och 91:2, utvidgning av Haraholmens logistikcentrum

Kontakt

Pia Brändström, fysisk planerare
Telefon 0911-69 71 37
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

OBS: Öppnar för allmänheten 3 februari 2020.

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan
Planområdet ligger på Haraholmen vid Piteå Hamn.
Planområdet ligger på Haraholmen vid Piteå Hamn.  Foto: Piteå kommun

Inbjudan till samråd: detaljplan för Pitholm 47:13 och 91:2, utvidgning av Haraholmens logistikcentrum

En detaljplan för del av Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2 är under upprättande. Syftet med detaljplanen är att utöka verksamhetsytorna för hamnverksamhet och möjliggöra för exempelvis tillfällig lagring, ankommande/avgående gods, ytor för rationell hantering vid intermodala transporter och större magasin för väderskydd av gods. Samrådet pågår från 17 februari – 30 mars.

Sidan kontrollerad: 2020-02-14 15:14:46