Inbjudan till samråd: detaljplan för Stadsön 5:15, klimatanpassningsmagasin

Kontakt

Pia Brändström, fysisk planerare
Telefon 0911-69 71 37
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan
Planområdet finns i centrala Piteå mellan Bergsviksvägen och bangården.
Planområdet finns i centrala Piteå mellan Bergsviksvägen och bangården.  Foto: Piteå kommun

Inbjudan till samråd: detaljplan för Stadsön 5:15, klimatanpassningsmagasin

Ett förslag till detaljplan för Stadsön 5:15 är under upprättande. Planens huvudsakliga syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för ett klimatanpassningsmagasin i form av ett fördröjningsmagasin för dagvatten. Syftet är även att skapa planmässiga förutsättningar för pågående markanvändning, allmän plats, gata för del av Bergsviksvägen. Samrådet pågår från 8 december – 11 januari.

Sidan kontrollerad: 2020-12-08 07:08:16