Verksamhetsutveckling

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan
Piteå i ständig utveckling
Piteå i ständig utveckling  Foto: Pixabay

Verksamhetsutveckling

Systematiskt kvalitetsarbete

Ett ledningssystem för införande av ett systematiskt kvalitetsarbete ska utarbetas. Arbetet utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Framtidens äldreomsorg

Trygghet är viktigt

Antalet äldre personer kommer att öka kraftigt under de kommande åren. Mellan år 2023 och 2029 ökar befolkningen 80 år och äldre i Piteå med ca 1000 personer. Dessutom visar undersökningar att allt fler äldre vill bo hemma så länge det är möjligt – vilket gör att kommunen vill kunna erbjuda boendeformer som motsvarar individernas behov.

Framtid Piteå

Framtid Piteå

För att på bästa sätt utveckla föreningslivet och idrotten har vi tillsammans med PT, Sparbanken och PiteEnergi skapat idrottsrörelsen Framtid Piteå.

Lean

Två verksamhetområden inom Stöd och omsorg,

Arctic Dance Circle

Piteå ingår tillsammans med Skellefteå och Finland i ett Interregprojekt inom dans och rörelserelaterad scenkonst. Genom egen produktion, regelbundna möten med andra dans- och scenkonstnärer och konst skapad i andra delar av landet/världen får de nordliga regionernas unga dans- och scenkonstnärer en möjlighet att placera sig själva, hitta inspiration, få ny kunskap och bygga viktiga nätverk.

Sidan kontrollerad: 2018-06-07 09:30:06