Klimat och energi

Kontakt

Åsa Wikman, avdelningschef Samhällsplanering
Telefon 0911-69 60 08
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Vindkraft - förnybar energi
Vindkraft - förnybar energi  Foto: Åsa Wikman

Klimat och energi

Piteå strävar efter en hållbar energianvändning inom ett energisystem som är tryggt, kostnadseffektivt och ger låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt att bli en fossiloberoende kommun.

Sidan kontrollerad: 2018-08-08 14:03:24