Piteå i topp

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Vi blir fler pitebor
Vi blir fler pitebor

Piteå i topp

Piteå kommuns verksamhet styrs utifrån vision, strategiska områden, mål och målindikatorer och för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter och service gör vi utvärderingar. Här hittar du resultat från dialoger och undersökningar och kan jämföra resultat. Dialogen med piteborna är viktigt för att verksamheten ska få ett gott resultat och ge en hög livskvalitet för alla boende i Piteå. Du vet väl att du kan vara med och påverka?

Hur upplever Piteås unga sin hälsa?

Undersökningen Personligt har genomförts sedan 2008.

Enkätundersökningen Personligt har genomförts för sextonde gången bland grundskoleelever, skolår sju och nio, och gymnasieelever, skolår två. Enkäten genomförs på uppdrag av Kommunfullmäktige som en del i kommunens årliga uppföljning. Igår presenteras resultaten av undersökningen under Kommunfullmäktiges sammanträde.

Attraktiva boendemiljöer

Visionsbild Västermalm - en ny stadsdel.

Vad kännetecknar en attraktiv boendemiljö? Det är det centrala i en enkätundersökning som genomfördes i PiteåPanelen hösten 2018.

Unga kommunutvecklare 2018

Unga kommunutvecklare 2018

Sommaren 2018 fick feriearbetande ungdomar uppdraget att arbete som kommunutvecklare. Uppdraget var att delta i arbetet med dialoger kring ungas inflytande och utvecklingen av Rådhustorget.

Unga tycker 2018

Unga i Piteå tycker

Under perioden 20 september – 20 oktober 2018 har undersökningen Unga tycker genomförts på kommunens hemsida. Via webbenkäten har kommunens unga fått svara på specifika frågor samt på en öppen fråga, för att visa vad som är viktigt för de unga i Piteå.

Pitebor har svarat på enkätundersökning om miljö- och hälsofrågor

Pitebor har fått tycka till i enkät om buller och luftföroreningar i sin närmiljö.

Piteå kommun har under hösten genomfört en enkätundersökning om miljö- och hälsofrågor. 1 000 personer har slumpmässigt valts ut att ingå i undersökningen som kommer att ligga till grund för Piteå kommuns fortsatta arbete med miljö- och hälsoskydd. Rapporten för 2018 är nu klar.

Skillnaderna ökar mellan elever visar rapport

Elevers psykiska ohälsa har stigit över tid både i Piteå och i riket, särskilt bland flickor.

Skillnader mellan elever utmärker utbildningsförvaltningens kvalitetsrapport Barn och unga – vår framtid 2017-2018. Rapporten är en del av Piteå kommuns systematiska kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Elevers psykiska ohälsa har ökat mer hos flickor än hos pojkar och det finns tydliga skillnader mellan de elever som har stöd hemifrån av vårdnadshavare och de som inte har det.

Piteå - Norrbottens bästa skolkommun

I Lärarförbundets rankning av de bästa skolkommunerna är Piteå bäst i Norrbotten och den åttende bästa skolkommunen i Sverige

Piteå kommun har under många år placerat sig högt i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun. Piteå ligger i år på åttonde plats bland landets 290 kommuner och är högst rankad i länet. Hög andel utbildade lärare och hög andel elever som klarar gymnasiet på tre år gör Piteå till en topprankad skolkommun.

Piteborna betygsätter kommunen i medborgarundersökning

1200 pitebor fick under hösten möjlighet att delta i SCB:s medborgarundersökning

Piteå kommun har för sjätte gången deltagit i statistiska centralbyråns, SCB, medborgarundersökning. I undersökningen får invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Undersökningen består av tre delar, kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamhet och inflytandet i kommunen.

Hur upplever Piteås unga sin egen hälsa?

Undersökningen Personligt har genomförts varje år sedan 2008.

Enkätundersökningen Personligt har genomförts för femtonde gången bland grundskoleelever, skolår 7 och 9, och gymnasieelever, skolår 2. Enkäten genomförs på uppdrag av Kommunfullmäktige som en del i kommunens årliga uppföljning. Idag, måndag 19 februari, presenteras resultaten av undersökningen under Kommunfullmäktiges sammanträde.

Dialog som väckte frågor

Ett femtiotal personer deltog i dialogen om tillväxt, livsmiljö och service och tjänster.

Den 9 januari genomfördes en medborgardialog med inbjudna representanter från föreningar, företag, institutioner, studieförbund och pitebor. Dialogen är en del av det politiska arbetet med riktlinjer för budgeten 2019. Samtalsledare var Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande, Anders Lundkvist, kommunstyrelsens vice ordförande och Brith Fäldt, kommunstyrelsens andre vice ordförande.