Handlingsplan

Kontakt

Har du frågor kring kommunfullmäktiges protokoll eller handlingar kan du vända dig till kommunledningsförvaltningen.

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Handlingsplan

Ett relativt uttömmande dokument som anger hur man vill uppnå målen inom området. Handlings- plan/program är ett styrdokument som fokuserar på ett särskilt verksamhetsområde, och innehåller prioriteringar och mål för verksamheten samt åtgärder för att nå målen. I dokumentet bör framgå vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs samt hur uppföljning ska ske. Handlingsplaner och handlingsprogram kan ange såväl mer övergripande prioriteringar som förslag på konkreta mål. När det i specifika fall i lagtext anges att ett dokument bör benämnas handlingsprogram eller handlingsplan faller det under definitionen Plan/program när det gäller kommunens styrande dokument. Beslutsinstans för upprättandet av handlings- plan/program är kommunstyrelsen eller facknämnd.

Sidan kontrollerad: 2017-03-06 12:50:03