En stark socialtjänst. Ett starkt Piteå.

Två äldre damer

  

100 förbättringar för EN stark socialtjänst

Socialtjänsten har ett komplext och viktigt uppdrag. Viktigt för människor vi möter i vardagen, men också viktigt för att Piteå ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och leva i. I slutet av 2019 kommer vi att lansera de första av 100 förbättringar som ska genomförtas i vår verksamhet. Målet är att bli en plattare organisation som både medarbetare och medborgare känner sig trygga med. Vi slutför just nu en större rekryteringssatsning där vi ska anställa fem nya avdelningschefer och en omsorgschef. Vi skapar framtidens socialtjänst i Piteå. Vill du vara med?

/Fredrik Sjömark, förvaltningschef Socialtjänsten

Porträtt av Fredrik Sjömark, förvaltningschef socialtjänsten

  

  

Socialtjänsten 2020