Socialnämndens bidrag och fonder

Rekommenderad kontaktperson

Kommunala förebygganderådet och Kommunala handikapprådet
Carinas Westbom,  0911-69 60 43

 

Kommunala pensionärsrådet
Ewa Karlsson


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan

Socialnämndens bidrag och fonder

Socialnämnden kan i vissa sammanhang lämna bidrag till föreningslivet.

Sidan kontrollerad: 2014-07-18 14:23:49