Kommunolycksfall (elever och andra personer i studier eller utbildning)

Försäkringssamordnare

Linda Lasu
Telefon 0911-69 64 89
E-post:forsakring@pitea.se 

Försäkringsmäklare   Söderberg & Partners


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

Kommunolycksfall (elever och andra personer i studier eller utbildning)

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som orsakar kroppsskada genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Ersätter läke-, tandskade-, rese- och merkostnader samt tekniska hjälpmedel. Invaliditets- och dödsfallsersättning.

Sidan kontrollerad: 2019-04-12 11:56:04