Personal Rosviks skola

Rosviks skola

Fassvägen 5, 945 33 ROSVIK
0911-69 75 40

Huvudbyggnad 0911-69 75 31, 69 75 33, 69 75 39
Stenskolan 0911-69 75 27, 69 75 29, 69 75 41
Storfritids 0911-69 75 48, 0911-69 75 39, 070 - 670 07 21

Rektor

, 0911-69 61 83

Sjukanmälan

När du vill sjukanmäla eller göra en ledighetsansökan för ditt barn gör du det i Skola24.

Logga in i Skola24

Har du problem med Skola24, kontakta i första hand barnets mentor på skolan.

Allmän information om Skola24

Andra sätt att sjukanmäla

 eller 0911-69 75 31

Vårdnadshavare anmäler frånvaro på morgonen innan 8.30. Observera att en anmälan måste göras varje dag eleven är frånvarande. Vid sjukdom ansvarar eleven för att ta reda på vad som behöver återläsas i samråd med läraren.

Expedition och Administration

Skoladministratör/Expedition
0911-69 73 50

Kurator
Ann-Kristina Lindberg0911-69 75 67
Mottagning tisdagar, övriga dagar bokas.

Skolsköterska
0911-697388
Finns på plats tisdagar och torsdagar, men ändringar kan ske vid utbildning, möten och konferenser.

Skolläkare
Mottagning en gång per månad på Porsnässkolan. Bokning sker genom skolsköterskan.
Staffan Sundin

Personal

Förskoleklass
, förskollärare
, förskollärare
Patrik Sundqvist

Årskurs 1
, mentor
Stina Spett
Anna Lundberg, mentor

Årskurs 2
, mentor 
Lina Lundholm

Årskurs 3
, mentor
, mentor
Pernilla Gunnarsson

Årskurs 4
, mentor
Sanna Eriksson

Årskurs 5

, mentor
, mentor

Årskurs 6

, mentor

, mentor

Övningslärare
Stefan Eriksson, träslöjd
, textilslöjd
Josefin Harvesen, musik

Resurser
, Specialpedagog, 0911-69 75 72
Ign berg, Speciallärare
Emma Wallsten, Lågstadiesatsningen
, resurs

Viken uppe, 

Årskurs 1, uppe

 

Förskoleklass, Klubben nedreplan 
, förskollärare
, förskollärare
Patrik Sundqvist

Rosens fritidshem, Årskurs 2 och uppåt