Handledning

Välkommen att kontakta oss!
CMiT
Snickargatan 18
941 63 Piteå

Jens Eriksson

Verksamhetsschef CMiT, IT/mediepedagog
Gymnasielärare
Ansvarig för 1-1-satsningen på Strömbackaskolan
070-5419733

Ann-Christin Forsberg

IT/mediepedagog, språkutvecklare
Förskollärare & lärare åk 1-6
Ansvarig för ASL (Att skriva sig till läsning)
Projektledare för FriMit

070-696 09 45. 6456

Carina Carlsson

IT/mediepedagog
Förskollärare
Ansvarig för Skoldatateket, rörlig bild och lärande.
0911-69 72 86, 070-370 17 91

Frank Häll

IT/mediepedagog
Gymnasielärare
0911-696469, 070-6760999

Ulla-Karin Lundgren Öhman (tjänstledig läsåret 18/19)

Verksamhetschef för CMiT
IT/mediepedagog med huvudinriktning mot förskolan.
Förskollärare & mediepedagog
Projektledare för LekMiT

0911-696468, 070-2463700


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan

Handledning

Med handledning menar vi insatser som har som mål att leda till skolutveckling där media och IKT blir naturliga verktyg för elevernas lärande. Vår handledning riktar sig till för-,sär-, grund- och gymnasieskolans pedagoger

Sidan kontrollerad: 2014-08-18 15:56:49