Utbildningsutbud, ansökan och kursstarter

Studie- och yrkesvägledning

För information, vägledning och frågor om vad som krävs för att göra din ansökan. Du kan boka tid eller komma på drop-in.

Drop-in tider
Måndag 10-12 och 13-15
Tisdag - onsdag 13-15
Fredag 10-12

Adress Olof Palmes gata 2, 941 33 Piteå (i samma byggnad som biblioteket)
Telefon 0911-69 60 00 (vx)
E-post 

Beställning betyg och studieintyg
E-post Betyg och studieintyg

Boka tentamen (studerande högskola/yrkeshögskola)
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Vi har ett brett utbud av vuxenutbildningar.
Vi har ett brett utbud av vuxenutbildningar.  Foto: Hanna Fors

Utbildningsutbud, ansökan och kursstarter

Vad vill du läsa? Vi har ett brett utbud av både teoretiska och yrkesinriktade kurser, svenska för invandrare och utbildningar till ett yrke inom yrkeshögskolan. Vi anordnar också särskild utbildning för vuxna. Här hittar du olika nivåer och former för studier som vuxen. Du kan studera på grundskolenivå, gymnasienivå, yrkeshögskolenivå eller högskolenivå. Du kan läsa enstaka kurser eller hela program.

Grundläggande kurser

Vuxenutbildningen i Piteå erbjuder lärarledd undervisning för dig som saknar grundskolekompetens.

Vi erbjuder lärarledd undervisning på grundskolenivå, med kursstart var femte vecka. Du börjar på den nivå där du befinner dig och sätter själv dina delmål tillsammans med din lärare.

Gymnasiala kurser

Vuxenutbildningen i Piteå erbjuder gymnasiala kurser som du kan läsa på plats eller i distansform.

Gymnasiala kurser är till för dig som vill återuppta avbrutna studier, behöver behörighet för högre utbildning eller behöver kompetens inom ett visst ämne.

Gymnasiala yrkesutbildningar

Skaffa dig ett drömyrke

Här kan du se utbudet för yrkesutbildningar. Alla utbildningar är berättigade till studiemedel från CSN ( Centrala studiestödsnämnden). Nästa start för aktuella sammanhållna yrkesutbildningar är 18 november.

Lärlingsutbildning

Arbetsplatsförlagd lärande.

Lärlingsutbildning är till för dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats istället för i skolbänken. Samtidigt är det en unik möjlighet för ett företag vid kompetenshöjning och framtida rekryteringar.

Yrkeshögskoleutbildningar i Piteå

YH-utbilda dig i Piteå

Yrkeshögskolan (YH) erbjuder ett stort antal yrkesutbildningar i hela landet. Utbildningarna kan leda till en yrkeshögskoleexamen (ett år) eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (minst två år).

Orienteringskurser

En orienteringskurs är ett bra val för dig som inte läst på länge och behöver träna studieteknik.

Orienteringskurser är till för dig som vill ha introduktion i ett ämne, skaffa dig studieteknik eller få vägledning inför yrkesval.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Du får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet.

SFI, utbildning i svenska för invandrare, är till för dig som är vuxen och har ett annat modersmål än svenska. Genom SFI får du grundläggande kunskaper i svenska språket.

Särskild utbildning för vuxna - Särvux

Särvux ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig, egen skolform.

Särvux är till för dig som har fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du kan studera särvux på grundläggande och gymnasial nivå.

Prövning

Höj kursbetyget med en prövning.

Prövning är till för dig som saknar eller vill höja betyg i ett ämne eller en viss kurs. Prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen hos Vuxenutbildningen.

Folkhögskola

Folkhögskolan ger flexibla studiemöjligheter till vuxna studerande.

Folkhögskolan är en självständig skolform, där varje skola sätter sin egen profil på kurser och utbildningsutbud. Många skolor har internat och social gemenskap är centralt. Du har själv möjlighet att påverka din utbildning utifrån dina behov, förkunskaper och erfarenheter.

Universitet och högskola

I Piteå erbjuds ett flertal utbildningar och kurser vid Luleå tekniska universitet inom musik och medier.

Det finns nära nog obegränsade möjligheter för dig som vill studera på universitet och högskola. Helfart eller halvfart, utbildningsprogram eller kurser, på campus eller på distans - det avgör du. Det finns också stora möjligheter att hitta och ansöka till intressanta utbildningar utomlands.

Sidan kontrollerad: 2017-05-05 16:48:35