Aktionsforskning

Skolforskare

Ulrika Bergmark
Telefon: 0911-69 60 00
E-post: 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Figuren ovan visar centrala delar i aktionsforskningsarbetet i förskolor och skolor.
Figuren ovan visar centrala delar i aktionsforskningsarbetet i förskolor och skolor.

Aktionsforskning

Aktionsforskning i förskola och skola utgår från lärares och skolledares frågor och är ett samarbete mellan forskare och praktiker. Denna typ av forskning vill både förstå och förändra en praktik.

Ängens förskola, Hortlax

På Ängens förskola vill vi lära oss mer, utvecklas som pedagoger och samtidigt utveckla förskolans verksamhet. Därför driver vi ett aktionsforskningsprojekt under vår- och höstterminen 2018. Projektledare är Anette Larsson, förskollärare, som driver forskningen tillsammans med Ann-Sofie Gustavsson, förskolechef, Birgitta Häggbom-Tuveborg, pedagogista och Ulrika Bergmark, skolforskare.

Backen/Långskata skolenhet och Piteå centrala

Syftet med vårt aktionsforskningsprojekt är att arbeta fram, förankra och fördjupa arbetssätt som ökar förskollärares möjlighet att utveckla vetenskapliga och forskande kompetenser. Intentionen är att implementera praktiknära forskning i förskolan. Det innebär bland annat en strävan att tillvarata befintliga erfarenheter och kunskaper, men också att utveckla och sprida ny kunskap genom kollegialt lärande.

Böle och Svensby skolor

Vårt aktionsforskningsprojekt handlar om textsamtal utifrån en dialogisk undervisning. Vi vill med hjälp av regelbunden läsning av gemensamma texter skapa läslust och utveckla våra elevers förmåga att samtala och reflektera kring digitala och analoga texter. Vi som deltar i projektet vill för vår egen del lära oss hur ett vetenskapligt förhållningssätt används och utvecklar vår yrkeskompetens och verksamhet.

Musik & Dansskolan

Musik- och dansskolans lärare satsar på aktionsforskning.

Under läsåret 2018/19 kommer nio instrumental- och danslärare vid Musik & Dansskolan i Piteå att genomföra ett aktionsforskningsprojekt i samarbete med skolforskaren Ulrika Bergmark. Projektledare är Anna-Karin Hagström, instrumental- och musiklärare. Detta forskningsprojekt kommer i första hand att fokusera på lärares arbetssätt, det vill säga de förhållningssätt och metoder lärare använder sig av i sin undervisning och hur dessa påverkar elevernas lust till lärande.

Strömbackaskolan, svensklärare

Under läsåret 2018/19 kommer 15 svensklärare från Strömbackaskolans alla rektorsområden att genomföra ett aktionsforskningsprojekt tillsammans med skolforskare Ulrika Bergmark. Även forskarna Ann-Britt Palo och Lena Manderstedt från LTU är knutna till gruppens arbete. Projektledare är Sara Viklund. Projektet inleds den 12 juni 2018, då bland annat relevant forskning kommer att presenteras, och pågår under hela läsåret 2018/19.

Sidan kontrollerad: 2018-02-07 15:58:43