Forskning- och utvecklingsprojekt

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Bygge av molekylmodeller
Bygge av molekylmodeller  Foto: Scandinav.se

Forskning- och utvecklingsprojekt

I en mål- och resultatstyrd organisation är det systematiska kvalitetsarbetet i fokus. Skolutveckling och kvalitetsarbete går därmed hand i hand.

Läslyftet

Läslyftet - nationell kompetensutvecklingsinsats

Läsförståelse är en nyckel till lärande och goda kunskaper i skolans ämnen, och det är avgörande för elevernas framtid i högre studier, på arbetsmarknaden och som samhällsmedborgare.

Pappor som läsande förebilder på Hortlax skola i Piteå

Projektet Pappa barn läser startade våren 2015 på Hortlax skola i Piteå. De var flera lärare som upplevde att det var mycket diskussioner kring läsande med eleverna. Att läsa igenom en hel bok var inte något självklart.

MMM – Reviderad projektplan 2016

CMiT inledde ht 2012 ett nytt skolutvecklingsprojekt, en IKT/mediepedagogisk satsning kallad MMM riktad speciellt till mellanstadiets pedagoger. Under 2016 kommer ett delprojekt i form av en specialsatsning på Rosviks mellanstadium att knytas till MMM.

Giftfri förskola

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för en giftfri miljö i kommunens förskolor. Åtgärdsplanen tas fram och genomförs i samverkan med övriga förvaltningar, i det inledande skedet tillsammans med miljöinspektörer och inköpsavdelningen.

FriMit

FRiMiT (FriMiT = Fritidshem Media och iT), ett skolutvecklingsprojekt som var auktoriserat av Utbildningsförvaltningen. CMiT ansvarade för skolutvecklingsprojektet som löpte mellan 2014 och 2017. FriMiT riktade sig till pedagoger i kommunens fritidshem.

LekMiT

Surfplatta som pedagogiskt arbetsredskap

LekMiT var ett treårigt projekt som startades upp i Piteå i januari 2012 och avslutades december 2017. Det var ett mediepedagogiskt projekt som i första hande riktade sig till förskola under pilotåret och förskoleklass omfattades även under år 2 och 3.

Sidan kontrollerad: 2013-10-23 13:25:02