Grundskola

Vetenskaplig ledare

Kristina Hansson

Telefon 0911-69 62 27, 070 - 281 11 65
E-post 

Besöksadress
Strömnäsgatan 3A 
Box 732 
941 28 Piteå


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

Grundskola

Inom ramen för magisterutbildningen genomför lärarna forsknings- och utvecklingsarbete.

Siv Danvind

Siv Danvind

Jag vill undersöka lärares upplevelser av ett specifikt stödmaterial som skolhuvudman initierat.

Maria Karlsson

Maria Karlsson

Jag arbetar som lärare på Backgårdsskolan. Jag vill undersöka effekten med läslistor som en del i läsinlärningen med elever i årskurs ett. Det jag kommer titta på är om denna metod är effektiv för att öka elevernas läshastighet och flyt.

Lena Kristensson

Lena Kristensson

Jag heter Lena Kristensson och arbetar som specialpedagog. Jag är intresserad av ämnen som tangerar relationer, trygghet och lärande. Magisterutbildningen får mig att vrida och vända på mina egna tankar och ger stort rum att lyfta in funderingar från den egna praktiken. Utveckling som ger ringar på vattnet i verksamheten i stort.

Ann-Charlotte Dahlbäck

Ann-Charlotte Dahlbäck

Jag intresserar mig för övergången mellan förskolan och förskoleklass.

Christina Wiklund

Christina Wiklund

Jag vill forska om elevers uppfattningar om förhållandet mellan respons/bedömning och kunskapsutveckling. Vad bidrar/bidrar inte till kunskapsutveckling?

Carin Johansson

Foto saknas

Mitt intresseområde är lärande i skolan.

Elisabeth Pettersson

Elisabeth Pettersson

Elisabeth Pettersson, grundskollärare åk 7-9 med ämnena Ke, Fy, Tk, Bi, Ma, Tx. Mitt forskningsintresse handlar om elevernas lärande i högstadiets ämnesundervisning och lärarens betydelse för elevers effektiva lärande. Jag är även intresserad av att få in forskningen som en del av lärarens vardagspraktik.

Linda Wikström

Linda Wikström

Jag vill veta mer om nyanländas övergång från förberedelseklass till reguljär klass.

Iris Rosengren-Larsson

Iris Rosengren-Larsson

Jag vill undersöka lärarens självtillit och dess betydelse för en undervisning på vetenskaplig grund.

Helene Holm

Helene Holm

Jag vill undersöka högläsning i grundskolans första år. Elevers uppfattningar om olika högläsningsgenrer.