Gymnasieskola

Vetenskaplig ledare

Kristina Hansson

Telefon 0911-69 62 27, 070 - 281 11 65
E-post 

Besöksadress
Strömnäsgatan 3A 
Box 732 
941 28 Piteå


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

Gymnasieskola

Inom ramen för magisterutbildningen har pedagogerna nu börjat ringa in sina forsknings- och kunskapsintressen kopplat till den egna praktiken.

Anna Kassfeldt

Anna Kassfeldt

Jag är intresserad av att undersöka yrkeslärares språk- och kunskapsutvecklande arbete i gymnasieskolans undervisning.

Malin Tuveborg Svartling

Malin Tuveborg Svartling

Mitt forskningsintresse utgår från elevers användning av lärares skriftliga feedback.

Ann Bäckström

Anna Ström

Jag vill studera lässtrategier hos lässvaga elever

Sara Viklund

Sara Viklund

Mitt forskningsintresse rör i nuläget främst litteraturundervisning. 2018/19 är jag projektledare för ett aktionsforskningsprojekt, där 15 svensklärare tillsammans med skolforskare Ulrika Bergmark ska undersöka lärares och elevers upplevelser av gemensam läsning och bearbetning av skönlitteratur i boksamtal.

Joakim Wallsten

Joakim Wallsten

Mitt namn är Joakim Wallstén och mitt forskningsintresse är relationellt perspektiv/teori riktat mot läraryrket.

Magdalena Norén

Magdalena Norén

Mitt namn är Magdalena Norén och sedan 1994 arbetar jag som musiklärare på Strömbackaskolans estetiska program. Det forskningsområde som intresserar mig handlar om hur elever förhåller sig till lärande om övningsuppgifter som genomförs relateras till bedömningsmatriser och kunskapskrav. Upplever de att det finns tid till lärande för lärandets skull, eller blir fokus att visa sina förmågor snarare än att utveckla dem?