KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan

Samrådsmöte - förslag till detaljplan för Storstrand 9:2, Storstrands kursgård och camping

Tisdag 17 september 2019

Tid: 2019-09-17 18:00 - 21:00
Ämne: Förslag detaljplan för Storstrand 9:2
Plats: Storstrand, Mandolingatan 1, Öjebyn

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Storstrand 9:2, Storstrands kursgård och camping, är under upprättande. Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla redan befintlig kursgård-, konferens- och campingverksamhet.

Samrådsmöte - förslag till detaljplan för Storstrand 9:2, Storstrands kursgård och camping

Sidan kontrollerad: 2019-09-06 17:58:38