Kontakta Fastighets- och service Stab

Stab

Avdelningschef
, 0911-69 72 27

Controller 
, 0911-69 61 33

Ekonom
, 0911-69 71 76

Administratör/ Ekonomi
, 0911-69 71 67

Administratör/ Nämndsekreterare 
, 0911-69 64 48

Administratör/ IT-handläggare
, 0911-69 61 38

Adminstratör/ Kontorsservice
, 0911-69 60 80
, 0911-69 60 80
, 0911-69 60 80

Friskvård