Flyktingmottagning

Flyktingmottagning

Adress

Adress Prästgårdsgatan 31A, 941 32 Piteå
Telefon 0911-69 60 00 (vx)
Fax
0911-69 71 87
E-post 

Ledning

Elisabeth Burström, tf enhetschef Flyktingmottagningen
Telefon 0911-69 69 95
E-post

Administration

Jenny Bellander, administratör
Telefon 0911-69 77 79
E-post 

Anette Aspholme-Karlström, handläggare
Telefon 0911-69 77 82
E-post

Johanna Undén, handläggare
Telefon 0911-69 77 85
E-post

Handläggare

Keflemariam Ghebru, flyktinghandläggare
Telefon 0911-69 77 53
E-post

Ewy Stålnacke, flyktinghandledare
Telefon 0911-69 66 33
E-post

Camilla Wikström, handledare
Telefon 0911-69 77 83
E-post

Anna-Britta Jonsson, handledare
Telefon
E-post