Stödboende (EKB)

Kontaktpersoner

Ingrid Lindström,enhetschef stödboende och 18+-verksamhet
Telefon 0911-69 71 56
E-post