Kontakta Fysisk planering - avdelning

Adress och öppettider

Fysisk planering, Samhällsbyggnad
Stadshuset
941 85 Piteå

Telefon 0911-69 60 00
Fax 0911-174 98
E-post 

Besöksadress: Svartuddsvägen 1
Öppettider: Stadshuset 8.00-12.00, 13.00-17.00

Ledning

Johan Wirtala, avdelningschef
Telefon 0911-69 61 26
E-post 

Plan, bygg och mark

Helén Eriksson, enhetschef
Telefon 0911-69 71 58
E-post

Pia Brändström, detaljplaner, fysisk planering
Telefon 0911-69 71 37
E-post

Hanna Westerlund, detaljplaner, fysisk planering
Telefon 0911-69 61 07
E-post

Maria Sidenmark, detaljplaner, fysisk planering
Telefon 0911-69 64 04
E-post

Marcus Grahn, fysisk planering
Telefon 0911-69 71 83
E-post

Lars Holmberg, bygglov, energirådgivning
Telefon 0911-69 62 15
E-post

Erik Jonsson, bygglov
Telefon 0911-69 62 18
E-post

Jörgen Näslund, bygglov
Telefon 0911-69 61 01
E-post

Agneta Sahlström, bygglov
Telefon 0911-69 73 25
E-post

Henrik Fahlman, bygglov
Telefon 0911-69 66 31
E-post

Dan Evander, naturskydd, muddring, allemansrätt
Telefon 0911-69 61 06
E-post

Tomas Lindberg, naturinventering, skärgårdsskötsel
Telefon 0911-174 98
E-post

Peder Ljungqvist, naturskydd, biologisk mångfald, naturdatabas
Telefon 0911-69 61 20
E-post

Therese Bergdahl, mark och exploatering
Telefon 0911-69 63 94
E-post

Maria Nilsson, mark och exploatering, skogsadministration
Telefon 0911-69 61 28
E-post

Maria Stenberg, mark och exploatering
Telefon 0911-69 73 28
E-post

Niclas Brännström, mark och exploatering
Telefon 0911-69 71 82
E-post

Mikael Ferm, projektledare vindkraf
Telefon 0911-69 60 62
E-post

Trafik och projekt

Martin Lindberg, enhetschef
Telefon 0911-69 71 57
E-post

Mathias Keisu, trafikplanerare, kollektivtrafik
Telefon 0911-69 61 10
E-post

Kjell Norberg, trafikingenjör
Telefon 0911-69 77 20
E-post

Frida Pettersson, trafikplanerare
Telefon 0911-69 62 48
E-post

Sara Bergwall, trafikhandläggare
Telefon 0911-69 76 87
E-post

Alf Vonkavaara, parkeringsövervakning
Telefon 070-683 30 59
E-post

Rebecca Granström, projektsamordnare
Telefon 0911-69 61 34
E-post

Ian Sonogan, projektledare
Telefon 0911-69 67 19
E-post

Joakim Lundberg, projektledare
Telefon 0911-69 62 31
E-post

Hanna Wimander, projekingenjör
Telefon 0911-69 62 28
E-post 

Miljö- och hälsoskydd

Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef
Telefon 0911-69 60 08
E-post

Annika Eliasson, livsmedelskontroll
Telefon 0911-69 61 08
E-post

Tommy Nordsvahn, livsmedelskontroll, alkohol, tobak
Telefon 0911-69 62 68
E-post

Olga Persson, livsmedelskontroll, smittskydd, dricksvatten
Telefon 0911-69 62 21
E-post 

Karin Forsgren, miljöskydd, miljöövervakning
Telefon 0911-69 62 34
E-post 

Therese Berglund, miljöskydd, miljöövervakning 
Telefon 0911-69 71 88
E-post 

Ingrid Olofsson, miljöskydd, miljöövervakning, miljöskador
Telefon 0911-69 61 02
E-post 

Lisa Karlström, hälsoskydd
Telefon 0911-69 66 91
E-post 

Marlene Sjölund, hälsoskydd
Telefon 0911-69 61 05
E-post

Ulf Isaksson, hälsoskydd
Telefon 0911-69 61 44
E-post 

Tommy Lindgren, alkoholhandläggare
Telefon 0911-69 71 31
E-post