Kontakta Teknik och gator - avdelning

Adress och öppettider

Teknik och gator, Samhällsbyggnad
Öjagatan 95
943 31 Öjebyn

Telefon 0911-69 60 00
E-post  

Besöksadress Öjagatan 95
Öppettider 7.00-11.00, 12.00-16.00

Ledning

Eva Wikström, avdelningschef
Telefon 0911-69 69 56
E-post

Administration

Annette Berglund, handläggare
Telefon 0911-69 69 58
E-post

VA och gator

Micael Kemi, enhetschef VA och gator
Telefon 0911-69 69 57
E-post 

Lars Wiklund, produktionsledare VA
Telefon 0911-69 71 85
E-post 

Jonas Invall, VA-ingenjör
Telefon 0911-69 69 29
E-post 

Dick Junes, produktionsledare gator
Telefon 0911-69 69 55
E-post 

Lars Johansson, projektledare VA
Telefon 0911-69 69 47
E-post 

Per Jonsson, produktionsledare VA
Telefon 070-574 44 15
E-post

Transport

Roland Berg, enhetschef transport
Telefon 0911-69 68 81
E-post