Kontakta Äldreomsorgen

Adress

Äldreomsorgen, Socialtjänsten

Piteå kommun
941 85 Piteå

Telefon 0911-69 60 00 vxl
Fax 0911-731 34
Besöksadress Svartuddsvägen 1

Äldreomsorg, Central administration

Ledning

Avdelningschef
Helena Magnusson 0911-69 62 51 eller 070-588 60 62

Verksamhetsutvecklare 
Ewa Karlsson Sjölander 0911-69 65 78 eller 070-696 13 46

Biträdande verksamhetsområdeschef
Carina Lundberg 0911-69 68 46

Enhetschef, myndighetsutövning
Petra Stridsman 0911-69 77 16 eller 070-676 13 55

Administratör   
Helena Sandström 0911-69 62 52
Helena Wiklund 0911-69 68 41
Zara Berg 0911–69 68 42

Ordinärt boende/Trädgårdens äldrecenter

Verksamhetsområdeschef
Mona Sundkvist-Alm     0911-69 68 55 eller 070-676 13 33

Enhetschefer, avlösning/utredning 
0911-67 78 83, 0911-69 61 54

Hemtjänstchefer

Hälso- och sjukvård

Verksamhetsområdeschef
Karin Olofsson, 0911-69 61 30

Hemsjukvårdschefer dag
0911-69 79 30, 0911-69 79 31

Hemsjukvårdschef natt
Christer Grahn 0911-69 79 31

Hemsjukvårdschef Rehabenheten 
0911-69 78 82

Särskilda boenden

Verksamhetsområdeschef
Leena Leijon 0911-69 62 60

Boenden
Berggården
Hortlaxgården
Källbogården
Mogården
Munkberga
Norrgården
Roknäsgården
Rosågränd
Villa utkiken - korttidsboende i väntan på särskilt boende 


Öjagården
Österbo

Stödfunktioner

Kvalitetscontroller SoL
Madeleine Westman 0911-69 61 47 eller 070-676 13 55

Medicinskt ansvarig sjuksköterska-MAS
Irene Lundkvist 0911-69 61 25 eller 070-697 78 52

Avgiftsassistent för Öjebyn, Norrfjärden, Hortlax, Sjulnäs
0911-69 68 60

Avgiftsassistent för Centrala stan, Pitholm
0911-69 67 88

Bemanningsteam, administration 
Gruppnummer 0911-69 70 70

Lönecenter Älvsbyn
Telefonsupport 0929-170 10     

Kontaktuppgifter till Äldreomsorgens övriga verksamheter

Biståndshandläggare

Dagverksamhet

Trädgårdens äldrecentra