Kontakta Trädgårdens äldrecentra

Trädgårdens äldrecentra

Verksamhetsområdeschef
Mona Sundqvist-Alm 0911-69 68 55 eller 070-676 13 33

Enhetschef
Anneli Lindström 0911-69 78 83
Emilia Lundmark 0911-69 61 54

Reception 0911-69 71 14
Avlösning 0911-69 71 10
Bedömning 0911-69 71 11
Dagverksamhet Munkberga 0911-69 68 35
Dagverksamhet Trädgårdsvillan 0911-69 70 61
Anhörigstöd 0911-69 79 80, 0911-69 78 87