Kontakta Stöd till Barn och familjer

Stöd till Barn och familjer

Storgatan 46 B
941 32 Piteå

Verksamhetsområdeschef 
Roger Burman, 0911-69 61 98 eller 070-379 61 98

Enhetschef
Sofie Isaksson, 0911-69 62 84 eller 070-272 92 72

Enhetschef
Åsa Ekberg, 0911-69 67 94 eller 070-552 21 48

Enhetschef
Eva Segerstedt, 0911-69 62 62 eller 070-390 20 59

Chef för korttids och fritids
Ida Fredriksson, 0911-69 66 05 eller 070-328 25 11