Kontakta Stöd till vuxna funktionsnedsatta

Verksamhetsområdeschef
Ann Wennerkull,  0911-69 62 23 eller 070-530 39 73

Chef för personlig assistans
Anna Wikström, 0911-69 65 50 eller 070-310 85 50
Gunilla Fjellström,  0911-69 69 51 eller 070-328 25 09
Christine Lired Samuelsson, 0911-69 77 13 eller 070-109 02 70
Anna-Lena Risberg, 0911-69 70 93 eller 070-650 52 60
Ann-Kristin Pettersson,  0911-69 60 50 eller 070-380 21 80
Annika Risberg, 0911-69 68 76 eller 070-340 61 40
Sara Romell, 0911-69 69 19 eller 070-516 77 99
Emma Åkerlund, 070-220 55 54

LSS-handläggare
Ann-Louise Pebé, (personer födda dag 1–8) 0911-69 61 66 eller 070-282 56 74
Ida Lundgren (personer födda dag 9–16) 0911-69 62 11 eller 070-282 56 03
Sabina Lindberg, (personer födda dag 17-23) 0911-69 75 79 eller 070-890 42 40
Inger Salmi, (personer födda dag 24-31) 0911-69 62 53 eller 070-282 54 20